top of page

עבודות אחרונות

פרויקט | 01  
אפיון דף בית בדסקטופ ובמובייל, של מרפאה וטרינרית.

אפיון דף בית (בעברית) בדסקטופ ובמובייל, של מרפאה וטרינרית הממוקמת בת"א ומעסיקה חמישה וטרינרים מומחים בתחומם, כאשר המשתמשים באתר, הם בעלי חיות מחמד, המגיעים לאתר דרך המלצה וחיפוש בגוגל. מטרות האפיון, היו חיזוק מקצועיות המרפאה והרושם שלה, ויצירת קשר אישי עם המשתמשים, וזאת לצורך שיפור הלידים המגיעים מהאתר. באפיון הוקדשה מחשבה רבה להיבטים פסיכולוגיים, חסמים, לבטים והנעה לפעולה בקרב המשתמשים. 

קישור לדסקטופ:

 https://gkq2lr.axshare.com/#id=ucfes5&p=%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8_1

קישור למובייל:

 https://b6rork.axshare.com/#id=48zb7o&p=%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%94_%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%AA_-_%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%99%D7%99%D7%9C

פרויקט | 02
אפיון דף בית בדסקטופ ובמובייל, של אתר מכירת צעצועים לילדים. 

אפיון דף בית (באנגלית) בדסקטופ ובמובייל, של אתר מכירת צעצועים לילדים, אשר קהל היעד של האתר, הן אימהות לילדים. הדגש באפיון היה מיפוי ותעדוף של כל תסריטי השימוש האפשריים באתר. באפיון הוקדשה מחשבה רבה לצרכים, מטרות, רגשות, חסמים והנעה לפעולה, בקרב משתמשי האתר. 

קישור לדסקטופ: https://4vdt5e.axshare.com/#id=ek7g6t&p=option2&g=1

קישור למובייל:

https://xfala9.axshare.com/#id=eh5ojr&p=%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8_4&g=1

פרויקט | 03
אפיון דשבורד בדסקטופ ובמובייל, של אפליקציית כושר ובריאות, אשר מקבלת נתונים משעון חכם. 

אפיון דשבורד (באנגלית) בדסקטופ ובמובייל, של אפליקציית כושר ובריאות, המקבלת נתונים משעון חכם. באפיון הוקדשה מחשבה רבה למדדים ולפונקציות הניתנים להצגה בכל פלטפורמה, ולאמצעים אשר יעודדו אנשים לצאת לפעילות, וכן ניתנה הדגשה לתסריטי שימוש חשובים ולמקרים מיוחדים. 

קישור לדסקטופ:

https://xd.adobe.com/view/ea5cf776-72f8-4be6-9956-c0626ba7f876-bf0f/

קישור למובייל:

 https://xd.adobe.com/view/98c1a1d4-0634-4088-9b6d-508f37a6b6a7-cd92/

פרויקט | 04
אפיון של אתר דסקטופ ואפליקציית מובייל, המאפשרים לכל גולש לאסוף מתכונים מרשת האינטרנט למקום אחד, וליצור ספר מתכונים אישי וייחודי.

אפיון של אתר דסקטופ ואפליקציית מובייל (בעברית), המאפשרים לכל גולש לאסוף מתכונים מרשת האינטרנט למקום אחד, וליצור ספר מתכונים אישי וייחודי. הדבר מתאפשר אודות לתוסף המתאים לדפדפני Chrome, Firefox ו- Explorer, ואותו המשתמש יתקין במחשבו (באתר הדסקטופ) או לאחר שהמשתמש יתקין את אפליקציית המובייל בטלפון הנייד שלו. האתר והאפליקציה נוצרו לאחר מחקר מעמיק שבו נמצא כי 69% מהישראלים משתמשים באינטרנט למציאת מתכונים, מרביתם רושמים את המתכונים על דף, מאחסנים בתוך קופסא, אלבום כיסים, קלסר וכו', וכי המקור הבולט ביותר למציאת מתכונים באינטרנט הוא בלוגים (34%) ואחריהם מדורי המתכונים (27%) ופורומים לבישול (22%). המסקנה בעקבות המחקר היא, כי קיים מגוון רחב של אתרי מתכונים. בעקבות כך, זוהה צורך לפתור בעיה באמצעות התוסף והאפליקציה שיאפשרו למשתמש שלנו לרכז את המתכונים מכלל האתרים השונים ולבסוף ליצור ספר מתכונים אישי.

קישור לאתר:
https://xd.adobe.com/view/7277e088-27bb-4fe5-a549-37846ce673a0-2724/

קישור לאפליקציה: 
https://xd.adobe.com/view/5036c22d-9adf-4dbb-b569-abc3bd10d33a-0565/
פרויקט | 05